Умови використання матеріалів

Усі виключні майнові і немайнові авторські права на твори належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ», якщо в самому тексті твору не вказано інше.

Усі авторські немайнові права належать авторам публікацій і охороняються відповідно до чинного законодавства України.

Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється відповідно до цивільного, адміністративного, кримінального законодавства України.

 

 

Використання матеріалів, які розміщуються на порталі tochka.net, шляхом їх повного або часткового відтворення агрегаторами новин дозволяється тільки з письмового дозволу та за умови їх оформлення відповідно до таких вимог.

Матеріал вважається оформленим належним чином, якщо він відповідає таким критеріям:

1) розміщений матеріал містить заголовок, що характеризує зміст матеріалу, і лід (коротку анотацію матеріалу, викладеного на ресурсах порталу tochka.net);

2) поряд із заголовком матеріалу розміщений логотип «tochka.net» і назва порталу tochka.net;

Дозволяється використання логотипу «tochka.net» виключно в цілях оформлення матеріалів у агрегаторах новин згідно з даними Правилами. Будь-яке інше використання зазначеного логотипу без дозволу не допускається.

3) під лідом вказане пряме гіперпосилання на повну версію матеріалу на порталі tochka.net;

Гіперпосилання також може бути оформлене у вигляді кнопки або URL в інтерфейсі додатка (веб-ресурсу), натискання на яке відсилає на повну версію матеріалу на порталі tochka.net.

 

Під «агрегаторами новин» слід розуміти будь-яке програмне забезпечення, додаток, сервіс або веб-ресурс, які за допомогою RSS-каналів або іншим способом збирають вміст інформаційних ресурсів і частково або повністю відтворюють їх для користувачів у вигляді блоків, потоків, «стрічок» новин і т.п.

Використання матеріалів можливе тільки після отримання відповідного письмового дозволу, який може бути направлений за поштовою адресою власника агрегатора новин або в електронному вигляді на адресу його електронної пошти. Письмовий дозвіл може поширюватися на окремий матеріал (матеріали) або на усі поточні і майбутні матеріали на ресурсах порталу tochka.net, і є дійсним протягом установленого в ньому строку.