Умови використання матеріалів

Усі виключні майнові і немайнові авторські права на твори належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ», якщо в самому тексті твору не вказано інше.

Усі авторські немайнові права належать авторам публікацій і охороняються відповідно до чинного законодавства України.

Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється відповідно до цивільного, адміністративного, кримінального законодавства України.

 

 

Використання матеріалів ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ», які розміщуються на порталі tochka.net, шляхом їх повного або часткового відтворення агрегаторами новин дозволяється тільки з письмового дозволу ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ» та за умови їх оформлення відповідно до таких вимог.

Матеріал ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ» вважається оформленим належним чином, якщо він відповідає таким критеріям:

1) розміщений матеріал містить заголовок, що характеризує зміст матеріалу, і лід (коротку анотацію матеріалу, викладеного на ресурсах порталу tochka.net);

2) поряд із заголовком матеріалу розміщений логотип «tochka.net» і назва порталу tochka.net;

Дозволяється використання логотипу «tochka.net» виключно в цілях оформлення матеріалів у агрегаторах новин згідно з даними Правилами. Будь-яке інше використання зазначеного логотипу без дозволу ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ» не допускається.

3) під лідом вказане пряме гіперпосилання на повну версію матеріалу на порталі tochka.net;

Гіперпосилання також може бути оформлене у вигляді кнопки або URL в інтерфейсі додатка (веб-ресурсу), натискання на яке відсилає на повну версію матеріалу на порталі tochka.net.

 

Під «агрегаторами новин» слід розуміти будь-яке програмне забезпечення, додаток, сервіс або веб-ресурс, які за допомогою RSS-каналів або іншим способом збирають вміст інформаційних ресурсів і частково або повністю відтворюють їх для користувачів у вигляді блоків, потоків, «стрічок» новин і т.п.

ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ» надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів на свій розсуд власнику агрегатора новин на підставі його звернення, направленого в електронній формі за адресою editorial@tochka.net ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ» залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від власника агрегатора новин будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу.

Використання матеріалів ТОВ «ДІДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ» можливе тільки після отримання відповідного письмового дозволу, який може бути направлений за поштовою адресою власника агрегатора новин або в електронному вигляді на адресу його електронної пошти. Письмовий дозвіл може поширюватися на окремий матеріал (матеріали) або на усі поточні і майбутні матеріали на ресурсах порталу tochka.net, і є дійсним протягом установленого в ньому строку.